Porozumienia sierpniowe

Porozumienia sierpniowe – cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980 roku. 30 sierpnia podpisano porozumienie w Szczecinie, sygnowane przez Mariana Jurczyka, 31 sierpnia porozumienie w Gdańsku sygnowane przez Lecha Wałęsę, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju i 11 września w Hucie Katowice. Porozumienia zakończyły wydarzenia Sierpnia 1980. W porozumieniach sierpniowych m.in. dopuszczono do zarejestrowania NSZZ Solidarność i rząd zobowiązał się do ograniczenia cenzury oraz ponownego zatrudnienia osób zwolnionych z pracy po wydarzeniach Grudnia 1970 i Czerwca 1976 roku.

« Powrót do Leksykonu