Glemp Józef

Józef GlempJózef Glemp – ur. 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 r. w Warszawie, polski biskup rzymskokatolicki, prymas Polski w latach 1981–2009. Od lat 60. był inwigilowany przez SB. Bezpieka podjęła nawet próbę skompromitowania go na tle obyczajowym. Józef Glemp nie uległ zastraszeniu i nieustępliwie odmawiał współpracy z SB. Z tego powodu władze państwowe nie wyraziły zgody na jego nominację na urząd arcybiskupa wrocławskiego, a następnie arcybiskupa poznańskiego.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego, chcąc zapobiec otwartym walkom, w kazaniu wygłoszonym w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie apelował o zachowanie spokoju. W końcu lat 80. poparł ideę Okrągłego Stołu. Przyczynił się do podpisania i ratyfikacji konkordatu. Wspierał przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zainicjował powrót do idei budowy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, mającej stanowić wotum narodu polskiego za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, odzyskanie niepodległości i jej wywalczenie w 1989 roku, a także za pontyfikat Jana Pawła II.

« Powrót do Leksykonu