Moskiewska pożyczka

Moskiewska pożyczka – nazwa transakcji finansowej 1,2 mln dolarów przekazanej przez KPZS na rzecz PZPR w styczniu  1990 roku. Pieniądze zostały przekazane na potrzeby nowej partii komunistycznej w Polsce – SdRP. Operację tę koordynowali ze strony PZPR Mieczysław Rakowski oraz Leszek Miller. Podjęcie moskiewskiej pożyczki przez komunistów było w świetle prawa czynem przestępczym, gdyż na pożyczenie tak wysokiej kwoty za granicą potrzebna była zgoda prezesa NBP.  Sprawa tej transakcji znana jest jako afera moskiewskiej pożyczki.

« Powrót do Leksykonu