Profos

Profos – odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i administracyjne w aresztach wojskowych, podoficer czuwający nad ich organizacją, trzymający pieczę nad klucznikami i strażą więzienną.

« Powrót do Leksykonu