Hetman

Hetman – w Rzeczpospolitej Obojga Narodów początkowo określano tak mianowanych przez króla, kapitanów i rotmistrzów. W późniejszym okresie tytuł ten nosili jedynie osobie dowodzącej w imieniu króla całością wojsk Korony (hetman wielki koronny) i Litwy (hetman wielki litewski).  Do jego obowiązków należało m.in. organizacja sił zbrojnych, dozorowanie wydatków na wojsko, planowanie operacji wojskowych, a także zapobieganie obecności obcej agentury w armii. Wizualnie wyróżniał się noszonym przez giermka, znakiem hetmańskim a także buławą, trzymaną w dłoni.

« Powrót do Leksykonu