PSL Mikołajczykowskie

PSL Mikołajczykowskie – polska partia polityczna założona 22 sierpnia 1945 roku, powstała ze Stronnictwa Ludowego „Roch” – organizacji działającej w podziemiu w czasie II wojny światowej. Prezesem został Wincenty Witos, a wiceprezesem Stanisław Mikołajczyk, a od 1946 roku Mikołajczyk został prezesem partii. Wokół PSL skupiały się wszystkie siły opozycji wobec komunistów przejmujących w Polsce władzę. Wiązało się to z represjami ze strony bezpieki, około 80 tysięcy działaczy lokalnych zostało aresztowanych, a około 200 zamordowanych.

Wobec zagrożenia Stanisław Mikołajczyk wyemigrował z kraju, wewnętrzna opozycja w partii utworzyła PSL-Lewicę i przejęła władzę w stronnictwie. Rozpoczęli współpracę z prokomunistycznym Stronnictwem Ludowym, z którym połączyli się 27 listopada 1949 roku, tworząc nową partię ZSL.

« Powrót do Leksykonu