Palikot Janusz

Janusz Palikot – polski przedsiębiorca, polityk, poseł na Sejm. Rodzice Janusza Palikota należeli do PZPR, ojciec wystąpił z partii po aresztowaniu syna za działalność opozycyjną w 1982 roku. Od początku lat 90. prowadził produkującą wina musujące firmę „Ambra”. Poprzez swoją kolejną spółkę Jabłonna S.A., kontrolował Polmos Lublin S.A. Był większościowym udziałowcem spółki Ozon Media, która w latach 2006 – 2007 wydawała katolicki i prawicowy tygodnik „Ozon”.

W 2005 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej, z ramienia tej partii dwukrotnie uzyskał mandat poselski. Wystąpił z PO po serii skandali z jego udziałem i założył własną partię Ruch Palikota i trzeci raz uzyskał mandat poselski. W 2013 roku założył wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem ruch Europa Plus, który był stowarzyszeniem i koalicją kilku lewicowych i centrowych ugrupowań politycznych. W 2013 roku Ruch Palikota przekształcił się w Twój Ruch.

Znany z kontrowersyjnych wypowiedzi oraz zmiany poglądów z konserwatywnych i prawicowych na skrajnie lewicowe. Stylistyka niektórych jego wypowiedzi doprowadziła do powstania określenia „palikotyzacja” (polityki, życia publicznego) jako pejoratywnego określenia na postępującą wulgaryzację lub upotocznienie języka wypowiedzi publicznych oraz stosowanie niekonwencjonalnych rekwizytów lub stylów zachowań w publicznych wystąpieniach.

« Powrót do Leksykonu