Radiokomitet

Radiokomitet – potoczne określenie Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio”, a następnie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”. Była to instytucja stworzona przez komunistyczne władze. W latach 1951-1993 zajmowała się kontrolą i organizacją pracy państwowych stacji radiowych i telewizyjnych. Pod jego kontrolą były wszystkie ogólnopolskie i lokalne stacje Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

W 1961 roku Radiokomitetowi przyznano rangę ministerstwa, jego szef posiadał tytuł ministra. Pierwszym jego szefem był Włodzimierz Sokorski. W 1993 roku przekształcona w KRRiT.

« Powrót do Leksykonu