Dmowski Roman

Roman DmowskiRoman Dmowski – ur. 9 sierpnia 1864 r. w Kamionku k. Warszawy, zm. 2 stycznia 1939 r. w Drozdowie, polski działacz niepodległościowy, polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz Dumy. Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiej myśli narodowej.

Polityczny przeciwnik Józefa Piłsudskiego i jego planów rozszerzenia granic II RP zbyt daleko na wschód od linii Curzona poprzez stworzenie państwa federacyjnego. Twórca koncepcji państwa narodowego. Na początku 1919 roku, Roman Dmowski został Delegatem Pełnomocnym Polski na konferencję pokojową w Paryżu. W trakcie konferencji działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski. 28 czerwca 1919 roku w Wersalu, Dmowski wraz z Paderewskim podpisali traktat wersalski, przywracający formalnie Polskę na mapę Europy.

Zobacz więcej: Roman Dmowski.

« Powrót do Leksykonu