RSW Prasa-Książka-Ruch

Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch” – monopolistyczne wydawnictwo założone 1 stycznia 1973 roku przez PZPR, z połączenia RSW Prasa, wydawnictwa Książka i Wiedza oraz Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”. Było jednym z głównych źródeł utrzymania PZPR. Wypłacało partii coroczne wysokie dywidendy, których wysokość ustalał KC PZPR. Inną formą wykorzystywania RSW przez PZPR było zatrudnianie w koncernie funkcjonariuszy partyjnych na fikcyjnych etatach. RSW była dotowana z budżetu państwa korzystając z kredytów udzielanych na warunkach preferencyjnych oraz znacznych ulg w podatkach.

Wydawnictwo publikowało m.in. „Trybunę Ludu”, kalendarze, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki, płyty i kasety z muzyką, kasety wideo, obejmowało także działalność filmową. W 1990 roku posiadało 17 własnych drukarni, sieć kolportażu, 4 centralne ośrodki wczasowe. Na początku 1990 roku po rozwiązaniu PZPR, a przed uchwaleniem przez Sejm ustawy o likwidacji RSW udziały objęły: SdRP – 51%, ZSMP – 9%, ZMW – 9% ZSP – 9%, Liga Kobiet Polskich – 12%, Fundacja Wschód-Zachód – 10%. Z podziałem majątku po RSW wiązało się szereg kontrowersji co do jego zasad i niejawnie podejmowanych decyzji. Wyprowadzanie majątku do przedsiębiorstw prywatnych z koncernu zaczęło się jeszcze przed 1989 rokiem. Jednym z jego bardziej znanych form było dotowanie przez RSWPrasa-Książka-Ruch” na polecenie KC PZPR firmy Transakcja spółka z o.o.

« Powrót do Leksykonu