ZMP Zet

Związek Młodzieży Polskiej „Zet” (ZMP „Zet”) – konspiracyjna organizacja polskiej młodzieży akademickiej działająca w trzech zaborach. Została założona w 1887 roku. Celami organizacji było dążenie do niepodległości Polski, działanie na gruncie sprawiedliwości politycznej, narodowej i społecznej, szerzenie oświaty i kultury wśród ludu wiejskiego i miejskiego, stworzenie przez czas studiów uniwersyteckich twardej szkoły charakterów, zaprawionych do późniejszego życia obywatelskiego.

Organizacja wykazywała tolerancję wobec innych narodowości i wyznań, pod warunkiem, iż uznają one naczelną zasadę niepodległości i jedności Polski. ZMP Zet działał poprzez zakładanie tajnych bibliotek i czytelni, tworzenie tajnych kółek oświatowych oraz organizację manifestacji i obchodów patriotycznych. Jednym z członków władz ZMP Zet był Roman Dmowski. Członkowie organizacji należeli do polskich ruchów wojskowo-niepodległościowych, część z nich walczyła w Legionach Polskich. ZMP Zet miał swoje oddziały w wielu ważnych miastach ówczesnej Europy, jak np. w Zurychu, Genewie, Moskwie, Monachium, Wiedniu, Paryżu, ale także w Kijowie, Warszawie i w Petersburgu, Berlinie oraz we Wrocławiu.

« Powrót do Leksykonu