Rząd Narodowy Królestwa Polskiego

Rząd Narodowy Królestwa Polskiego –  rząd polski powołany uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego 29 stycznia 1831 roku. Formalnie sprawował najwyższą władzę wykonawczą w Królestwie Polskim podczas Powstania listopadowego. Prezesem Rządu Narodowego został Adam Jerzy Czartoryski. Kolejnymi Prezesami byli: Jan Krukowiecki, Bonawentura Niemojowski i Maciej Rybiński. Siedzibą Rządu Narodowego Królestwa Polskiego był Pałac Namiestnikowski w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu