Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW – tzw. komisja Rokity (od nazwiska jej przewodniczącego – Jana Rokity), która została powołana 17 sierpnia 1989 roku przez sejm kontraktowy dla zbadania przestępczej działalności organów MSW w czasie stanu wojennego w Polsce. Komisja badała 93 przypadki niewyjaśnionych zgonów, co do których istniało uzasadnione podejrzenie, że mogły nastąpić na skutek działań komunistycznej bezpieki. Kończący prace komisji tzw. raport Rokity uznawał, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW.

Zobacz więcej: ofiary stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu