Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne

Ukraińskie Włościańsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne (Sel-Rob) – ukraińska rewolucyjna chłopska partia polityczna, działająca w okresie II Rzeczypospolitej.

Powstała we Lwowie 10 października 1926 roku. Postulowała wprowadzenie ustroju socjalistycznego i walki narodowowyzwoleńczej ukraińskich chłopów i robotników. Została rozwiązana przez władze polskie 26 września 1932.

« Powrót do Leksykonu