Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie

Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie – ukraińska partia polityczna.

Została założona w 1931 na Wołyniu, przy poparciu i pomocy wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego. Członkowie tej partii chcieli dzięki dobrym układom z rządem sanacyjnym uzyskać znaczną autonomię a w przyszłości nawet niepodległość Ukrainy. Oprócz poparcia obozu rządzącego nie była znaczącą partią polityczną. Była to partia głównie lokalna (Wołyń).

« Powrót do Leksykonu