Jaworski Seweryn

Seweryn Jaworski – ur. 22 maja 1931 r. w Warszawie, polski opozycjonista i działacz związkowy. W latach 1952-1956 był członkiem PZPR, został z partii usunięty. W latach 1970-1981 pracował w Hucie Warszawa. Był wiceprzewodniczącym Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność ds. socjalnych i współpracy z Kościołem. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Po zwolnieniu wszystkich internowanych, 23 grudnia 1982 roku Seweryn Jaworski został ponownie aresztowany jako jeden z siedmiu działaczy związku (Andrzej Gwiazda, Marian Jurczyk, Karol Modzelewski, Grzegorz Palka, Andrzej Rozpłochowski i Jan Rulewski) oskarżanych o próbę obalenia przemocą ustroju PRL. Był jednym ze współpracowników ks. Jerzego Popiełuszki. Był przeciwnikiem rozmów Okrągłego Stołu.

« Powrót do Leksykonu