Siwek Sławomir

Sławomir Siwek – ur. 11 października 1950 r. w Warszawie, polski polityk, dziennikarz, publicysta, poseł na Sejm. Pracował jako dziennikarz w dzienniku „Słowo Powszechne”. W 1980 organizował struktury NSZZ „Solidarność”, kierował komisją zakładową związku. W 1981 był redaktorem naczelnym Ilustrowanego Tygodnika Katolików „Zorza”. Po wprowadzeniu stanu wojennego zatrudniony jako zastępca redaktora naczelnego periodyku „Królów Apostołów”. Był też w latach 80. doradcą w sekretariacie Episkopatu Polski i rzecznikiem prasowym komitetu organizacyjnego Fundacji Rolniczej. Publikował także w prasie katolickiej.

Na początku lat 90. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. Od 1991 do 1993 sprawował mandat posła na Sejm I kadencji. Był współzałożycielem Fundacji Prasowej Solidarność, do 1995 roku był też jej prezesem. W latach 2006–2009 był członkiem zarządu TVP. Należał do Porozumienia Centrum, od 2001 związany z Prawem i Sprawiedliwością. 3 lipca 2009 roku wybrany przez radę nadzorczą na prezesa zarządu Telewizji Polskiej S.A., jednak sąd rejestrowy w I instancji 13 lipca 2009 roku odmówił dokonania jego wpisu do KRS, uznając uchwały rady nadzorczej za nieistniejące.

« Powrót do Leksykonu