Fundacja Prasowa Solidarność

Fundacja Prasowa Solidarność – powstała 15 marca 1990 roku, jej założycielami byli Jarosław Kaczyński, będący wówczas senatorem i redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”, Maria Stolzman, Sławomir Siwek, Krzysztof Czabański, Maciej Zalewski i Bogusław Heba. Statutowym celem fundacji było prowadzenie i wspieranie działalności edytorskiej, prasowej i poligraficznej. W związku z działaniem Fundacji, które miało na celu finansowanie Porozumienia Centrum, miejsce miała tzw. afera Fundacji Prasowej Solidarność.

« Powrót do Leksykonu