Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczęła działalność 1 października 2006 roku, dzień po rozwiązaniu WSI. SKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej i pełni rolę kontrwywiadowczą. Pełnomocnikiem ds. tworzenia Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a następnie pierwszym szefem był Antoni Macierewicz, który pełnił tę funkcję do 5 listopada 2007 roku. W latach 2008-2013 p.o. szefa, a następnie szefem SKW był gen. Janusz Nosek, który miał przekazać Ryszardowi Kaliszowi informację o korupcji w MON, w której miał brać udział Tomasz Siemoniak. Sprawa ta została ujawniona w aferze podsłuchowej.

« Powrót do Leksykonu