Socjaldemokracja Królestwa Polskiego

Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (SDKP) – powstała w 1893 roku,  wskutek sprzeciwu części działaczy Związku Robotników Polskich i II Proletariatu wobec postanowień zjazdu paryskiego w wyniku którego utworzono PPS. Organizacja ta dążyła do wybuchu internacjonalistycznej rewolucji robotniczej, obalenia ustroju kapitalistycznego, likwidacji państw narodowych oraz wprowadzenia rządów proletariatu. Niechętnie lub wrogo odnosiła się do dążeń niepodległościowych oraz do współpracy z organizacjami chłopskimi. Jej liderem była Róża Luksemburg. W 1899 roku partia połączyła się z z Związkiem Robotników Litwy. Było to zasługą starań Feliksa Dzierżyńskiego. Powstała w ten sposób Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.

« Powrót do Leksykonu