Sowieckie deportacje Polaków

Sowieckie deportacje Polaków – była to seria deportacji Polaków oraz obywateli polskich zamieszkujących tereny II RP przed wybuchem II wojny światowej dokonana przez sowieckie władze pod nadzorem NKWD. Objęły one zarówno uciekinierów polskich z terenów, które w wyniku wybuchu II wojny światowej znalazły się pod niemiecką okupacją, jak i ludność z Kresów Wschodnich i terenów wschodnich wcielonych do ZSRS na skutek Agresji ZSRS na Polskę. W wyniku czterech etapów deportacji w głąb terenów sowieckiego państwa wywieziono w latach 1940-41, według różnych szacunków, od 700 tys. do 1,5 mln osób.

Zobacz więcej: Sowieckie deportacje Polaków

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *