Noakowski Stanisław

Stanisław Noakowski – ur. 21 marca 1867 w Nieszawie, zm. 1 października 1928 w Warszawie – polski architekt, malarz, rysownik, historyk sztuki.

Uczył się rysunku od Ludwika Boucharda, studiował architekturę na ASP w Petersburgu, podróżował po Europie. Po wojażach powrócił do Rosji i zajął się pracą pedagogiczną, był profesorem Moskiewskiej Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury i członkiem ASP w Petersburgu. Otrzymał w końcu (po 20 latach starań) posadę profesora na Politechnice Warszawskiej i był bardzo cenionym i popularnym wykładowcą, także dziekanem Wydziału Architektury. Spoczywa na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu