Dobrowolski Stanisław Ryszard

Stanisław Ryszard Dobrowolski – ur. 14 marca 1907 r. w Warszawie, zm. 27 listopada 1985 r. tamże – poeta, prozaik i tłumacz, członek grupy poetyckiej „Kwadryga”. W okresie okupacji niemieckiej działał w konspiracji literackiej, brał udział w powstaniu warszawskim, został oficerem AK. W tym czasie pisał przeważnie teksty do pieśni patriotycznych. Szczególną popularność zyskały „Szturmówka” i „Warszawskie dzieci”. Po wojnie oficer polityczny LWP, redaktor czasopisma „Polska Zbrojna”. Został powołany na dyrektora departamentu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

W latach 1949-1968 piastował urząd prezesa ZAIKS-u. W latach 1954-57 był kierownikiem literackim Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”, a w okresie 1958-59 był redaktorem naczelnym „Żołnierza Polskiego”. Od 1949 roku był członkiem PZPR. Awansował do stopnia pułkownika WP. W 1947 roku wydał broszurę propagandową, po Marcu 1968 popierał politykę PZPR, a w 1969 roku wydał antysemicką powieść „Głupia sprawa”.

Posłuchaj: „Szturmówka”, „Warszawskie dzieci”

« Powrót do Leksykonu