Stonoga Partia Polska

Stonoga Partia Polska (SPP) – polska partia polityczna założona przez Zbigniewa Stonogę.

Stonoga kilkukrotnie zapowiadał, a następnie wycofywał się z deklaracji założenia partii i wystartowaniu w wyborach prezydenckich. Ostatecznie, w czerwcu 2015 roku partia powstała.

Wśród postulatów programowych SPP znalazły się m.in. zakaz pełnienia funkcji publicznych przez osoby, które pełniły je przed 1990; wprowadzenie osobistej odpowiedzialności majątkowej urzędników i funkcjonariuszy publicznych za błędy w ich pracy; zmiana prawa podatkowego; zastąpienie NFZ kasami chorych; likwidacja straży miejskich i organów kontroli skarbowej przy przekazaniu ich kompetencji policjilikwidacja ZUS i KRUS przy przeniesieniu środków na prywatne konta emerytalne i podwyższenie kar za niektóre przestępstwa.

Z powodu ówczesnego braku rejestracji partii, na wybory parlamentarne w 2015 powołany został Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi, którego listy ostatecznie zostały zarejestrowane w 19 na 41 okręgów. W wyborach do Sejmu ugrupowanie zdobyło 0,28% głosów. Z dniem 1 listopada 2015 roku partia została rozwiązana.

« Powrót do Leksykonu