Ruch Odbudowy Polski

Ruch Odbudowy Polski (ROP) – polska prawicowa partia polityczna.

Partia została założona w listopadzie 1995 roku przez komitety wyborcze Jana Olszewskiego. W okresie 1997–1998 w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego część działaczy skupiona wokół Antoniego Macierewicza utworzyła Ruch Katolicko-Narodowy, zaś inni (m.in. Jacek Kurski) przeszli do ZChN. W czerwcu 2012 partia została rozwiązana.

Była to partia prawicowa i antykomunistyczna, mocno odwołująca się do wartości chrześcijańskich. Jednocześnie w sprawach gospodarczych często odwoływała się do roli państwa opiekuńczego m.in. przez kontrolę państwa nad strategicznymi działami przemysłu oraz większą kontrolę nad systemem bankowym, a równocześnie ochronę i rozwój własności prywatnej poprzez m.in. uwłaszczenie spółdzielców. Partia domagała się także rozwoju polityki prorodzinnej. Ruch przykładał również dużą wagę do demaskowania kłamstw na temat historii Polski, zwłaszcza dotyczących zbrodni katyńskiej oraz stosunków polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i tuż po niej.

 

« Powrót do Leksykonu