Stowarzyszenie Teatralne Chorea

Stowarzyszenie Teatralne Chorea – grupa teatralna z siedzibą w Łodzi.

Została utworzona w 2004 roku jako kontynuacja pracy dwóch zespołów artystycznych powstałych przy Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. W swoich spektaklach inspiruje się Starożytną Grecją. Stara się przy pomocy współczesnych środków wyrazu pokazać to, co w dziedzictwie starożytności jest ponadczasowe. Stowarzyszenie dzieli swoją aktywność na trzy obszary: artystyczny – teatralny (Choreia), dydaktyczny (Paideia) i badawczy (Zetezis).

« Powrót do Leksykonu