Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi – najstarszy łódzki teatr.

6 października 1888 z inicjatywy Łucjana Kościeleckiego przy ul. Piotrkowskiej powstała najstarsza scena teatralna w Łodzi. Teatr im. Stefana Jaracza jest kontynuatorem jej tradycji. Początkowo siedziba teatru znajdowała się przy ul. Piotrkowskiej, ale po pożarze została przeniesiona do budynku przy ul. Cegielnianej 63 (obecnie ul. Jaracza 27). Teatr został założony jako Teatr Polski, następnie jako Teatr Miejski, by ostatecznie przyjąć patronat Stefana Jaracza w nazwie. Podczas okupacji niemieckiej teatr działał jako niemiecki Theater zum Litzmannstadt. Teatr posiada trzy sceny: Dużą Scenę, Małą Scenę, Scenę Kameralną.

« Powrót do Leksykonu