Stronnictwo Prawicy Narodowej

Stronnictwo Prawicy Narodowej – polska partia polityczna o profilu konserwatywnym i ziemiańskim.

Powstała w 1907 roku w Krakowie jako jako kontynuacja środowisk stańczyków i podolaków. Pierwszym prezesem został hr. Zdzisław Tarnowski. W czasie trwania Wielkie Wojny popierała stronę austriacką.  Po odzyskaniu niepodległości, w 1927 roku weszła w struktury BBWR.

« Powrót do Leksykonu