Stronnictwo Polityki Realnej (1905–1923)

Stronnictwo Polityki Realnej – polska partia konserwatywna  (wg. ich samych konserwatywno-liberalna).

Została utworzona 18 października 1905 w Warszawie. Starali się pogodzić idee konserwatywne i umiarkowanie postępowe. Postulowali: poszanowanie prawa własności, równość cywilna i polityczna obywateli, zabezpieczenie praw mniejszości narodowych i kulturalnych, reforma sądownictwa, rozszerzenie samorządu lokalnego, ziemskiego i miejskiego w Królestwie, uznanie praw języka polskiego w urzędach, sądach i instytucjach krajowych, nauczanie w języku i duchu narodowym, popieranie Kościoła katolickiego w krzewieniu wiary i moralności, zniesienie stanu wojennego i praw wyjątkowych, później autonomie Królestwa. W marcu 1923 roku partia została rozwiązana. Wydawali tygodnik „Kraj” oraz dziennik „Słowo”.

« Powrót do Leksykonu