Świątniki Górne

Świątniki Górne – miasto w woj. małopolskim, w powiecie krakowskim. Miejscowość Świątniki Górne (pierwotnie Górki) została założona prawdopodobnie w XI wieku jako osada służebna. Pierwszy zachowany zapis dotyczący Górek znajduje się w Liber beneficiorum Jana Długosza. Świątniczanie licznie brali udział w walkach o wolność w 1846 roku (na Węgrzech) i w Powstaniu styczniowym. Walczyli także w szeregach legionów polskich oraz wcieleni w austriackiej armii podczas I wojny światowej, a także później podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920–1921.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz