Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu – niepubliczna szkoła wyższa.

Została założona w 2002 roku. Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu jest uczelnią jednowydziałową. W jej ramach wchodzi Wydział Rzemiosł Artystycznych. Uczelnia prowadzi trzyletnie studia licencjackie w ramach trybu stacjonarnego (dziennego) i niestacjonarnego (zaocznego) na kierunku Ochrona dóbr kultury.

« Powrót do Leksykonu