Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu (WWSIS) – niepubliczna szkoła wyższa.

Została założona w 2004 roku. W skład Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej wchodzą wydziały: Wydział Automatyki i Robotyki, Wydział Filologii, Wydział Informatyki, Wydział Turystyki i Rekreacji. Uczelnia kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych. Oferuje kierunki kształcenia (Informatyka – I i II stopnia, Automatyka i robotyka – I stopnia, Filologia – I stopnia, Turystyka i Rekreacja – I stopnia), po których ukończeniu absolwenci mogą uzyskać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra.

« Powrót do Leksykonu