Kurcyusz Tadeusz

Tadeusz Kurcyusz ps. Żegota – ur. 15 października 1881 r. w Warszawie, zm. 1944 r. w Warszawie, inżynier, pułkownik dyplomowany artylerii Wojska Polskiego, Komendant Główny NSZ. Od 1914 roku służył w armii rosyjskiej. Był od 1917 roku oficerem sztabu I Korpusu Polskiego na Wschodzie. Od listopada 1918 roku znajdował się w wojsku polskim. Członek ZG Związku Oficerów W Stanie Spoczynku i Związku Hallerczyków. Od połowy 1940 roku w konspiracji w Tajnej Armii Polskiej.  Był szefem sztabu Konfederacji Zbrojnej. Po scaleniu KZ z ZWZ we wrześniu 1941 był Szefem Komunikacji w KG ZWZAK. Około 26 sierpnia 1942 aresztowany i osadzony na Pawiaku. Po 4 miesiącach został wykupiony z więzienia. Po zwolnieniu bez wiedzy AK związał się z NSZ. Od 1 sierpnia 1943 do śmierci w kwietniu 1944 roku był dowódcą NSZ i pełnomocnikiem dowódcy AK ds. scalenia z NSZ.

« Powrót do Leksykonu