Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynieteatr państwowy.

Został założony w 1925 roku. Jego siedziba znajduje się w Olsztynie. Misja i działalność statutowa Teatru wypełniane są na czterech istniejących scenach: Dużej, Kameralnej, Scenie Margines i Scenie u Sewruka – mieszczącej się w budynku prowadzonego przez Teatr Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka. Od 1991 roku przy Teatrze funkcjonuje Studium Aktorskie ze specjalnością: aktorstwo dramatyczne. W 1998 roku Studium Aktorskie uzyskało uprawnienia szkoły publicznej oraz prawo wydawania dyplomów państwowych.

« Powrót do Leksykonu