Pantomima Olsztyńska

Pantomima Olsztyńska – teatr amatorski ludzi niesłyszących.

Został założony  w październiku 1957 w Olsztynie. Zakończył swoją działalność w listopadzie 2009. Głównym inicjatorem Pantomimy Olsztyńskiej był głuchoniemy Tadeusza Ostaszkiewicz, który wraz ze słyszącym bratem Mirosławem Ostaszewskim w 1957 założyli Amatorski Teatr Głuchych. W 1959 roku zespół zmienił nazwę na Robotniczy Teatr Olsztyńska Pantomima Głuchych, a następnie na Teatr Pantomima Olsztyńska Nowa.

« Powrót do Leksykonu