Śmiałowski Teodor

Teodor Śmiałowski ps. „Szumny”, „Grom”, „Cichy” – data urodzenia nieznana, zm. zm. 25 lipca 1945 w Drohiczynie, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podporucznik AK i WiN, dowódca Ośrodka AK-AKO Drohiczyn i Siemiatycze Obwodu Bielsk Podlaski, Żołnierz Wyklęty. Po II wojnie światowej dowódca silnego, liczącego ponad 100 osób oddziału partyzanckiego. Z oddziałem tym wykonał wiele udanych akcji, m.in. kilkakrotnie rozbił grupy operacyjne UB-KBW i NKWD, uwalniając aresztowanych. Poległ w starciu z oddziałami 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte 25 lipca 1945 roku. Miejsce jego pochówku pozostało nieznane.

« Powrót do Leksykonu