Nowacki Walerian

Walerian Nowacki ps. „Bartosz” – ur. 12 kwietnia 1924 r. w Łapach, zm. 3 lipca 1948 r. w Krawcach, żołnierz AK i WiN. W konspiracji znalazł się w 1943 roku, gdy wstąpił do AK. W początku 1945 roku na polecenie AK/AKO wstąpił do MO. Skierowany do Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku, przydzielony do posterunku w Drohiczynie. Zdezerterował wraz z większością podkomendnych i przyłączył się do partyzantki. Od 28 maja 1945 roku erkaemista w oddziale partyzanckim Teodora Śmiałowskiego „Szumnego”. Po śmierci „Szumnego” w końcu lipca 1945 roku przeszedł do oddziału kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, był jednym z jego najbliższych współpracowników.

Jesienią 1945 roku uczestniczył w rozbrajaniu posterunków MO w Siemiatyczach i Kleszczelach. Inne z jego akcji to m.in. 30 listopada 1945 roku walka z grupą operacyjną NKWD, UB i MO w Łempicach. W 1946 roku na czele swojego szwadronu 6 Brygady Wileńskiej brał udział w walkach z grupami operacyjnymi UB i MO. 23 sierpnia 1946 roku urządził zasadzkę na samochody UB na trasie Siemiatycze-Bielsk Podlaski, 4 listopada 1946 roku rozbroił grupę żołnierzy LWP w Grabinach k. Węgrowa. 12 grudnia 1946 roku zatrzymał samochody z grupą aktywistów PPR współpracującymi z UB i ochraniającymi ich żołnierzami KBW, jedną działaczkę zwolnił, resztę zatrzymał, a następnie zastrzelił podczas próby ucieczki. 27 lutego 1947 roku zajął Janów Podlaski, rozbrajając posterunki MO i WOP, 1 marca zaatakował i rozbroił pluton KBW na mocie na Bugu, a 2 czerwca zajął Wisznice i Roskosz i odparł atak grupy KBW i UB pod Utrówką. 23 grudnia 1947 roku wraz z oddziałem Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” stoczył walkę z grupą operacyjną UB i KBW pod Łapami, 23 marca 1948 roku odparł atak grupy operacyjnej KBW w Grzymkach. Zginął wraz z dwoma podkomendnymi w walce z KBW.

« Powrót do Leksykonu