Załuska Teresa

Teresa Załuska – oratorka i pisarka pierwszej połowy XVIII wieku, urodzona w 1676 roku. W 1732 roku wygłosiła swoją najsłynniejszą mowę – przed trybunałem piotrkowskim, przeciwko Antoniemu Wodzińskiemu, awanturnikowi i gwałtownikowi. Jej występ oratorski został zawarty w „Swadzie” Jana Ostrowskiego-Daneykowicza jako przykład wykształcenia i zdolności krasomówczych. Udało się odtworzyć zaledwie sześć mów Załuskiej.

Oratorka stworzyła również rozprawę „O przymiotach i wadach kobiety polskiej”, jednakże łaciński oryginał pracy zaginął.

Załuska zmarła 23 kwietnia 1759 roku w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu