Węgierski Tomasz Kajetan

Tomasz Kajetan Węgierski – urodził się w 1756 roku, był polskim poetą oświeceniowym, tłumaczem i satyrykiem. W swojej twórczości autor atakował wady i niesprawiedliwości swojej epoki, nie oszczędzał również wysoko postawionych osób, co powodowało atmosferę skandalu i sensacji wokół jego utworów. W swoich dziełach Węgierski przejawiał postawę libertyńsko-epikurejską, głosił poglądy antyklerykalne, przeciwstawiał się obskurantyzmowi sarmackiemu.

W poczet twórczości tego autora wchodzą listy poetyckie, wiersze okolicznościowe, pisarz korzystał z takich form wypowiedzi jak bajka, epigramat czy poemat heroikomiczny. Najważniejsze utwory Tomasza Kajetana Węgierskiego to: „Mowa do Jego Królewskiej Mci miana w Collegium Nobilium S. J. od J. P. … starościca korytnickiego”, „Bajki”, „Organy” czy „Portrety pięciu Elżbiet bezstronnym pędzlem malowane i w dzień ich imienin darowane od przyjaznego osobom ich sługi”.

Węgierski zmarł 11 kwietnia 1787 roku w Marsylii.

« Powrót do Leksykonu