Towarzystwo Patriotyczne

Towarzystwo Patriotyczne – organizacja powołana 1 grudnia 1830 w Warszawie w czasie Powstania listopadowego. Powstała z inicjatywy uczestników sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Na jego czele stanął Maurycy Mochnacki. Domagało się aktywizacji działań wojskowych i przekształcenia Rady Administracyjnej w Rząd Narodowy. 4 grudnia Towarzystwo zostało rozwiązane przez nowo powstały Rząd Tymczasowy, a 19 stycznia 1831 roku wznowiło działalność pod przewodnictwem Joachima Lelewela. Za podstawowy cel uważało wywalczenie niepodległości Polski w granicach z 1772 roku. Opowiadało się za kontynuacją walki z Rosją, organizując masowe demonstracje w Warszawie. W czasie jednej z nich, 15 sierpnia 1831 roku, doszło do samosądu na szpiegach i dawnych generałach. 17 sierpnia 1831 roku przywódca Powstania Jan Krukowiecki rozwiązał Towarzystwo Patriotyczne.

« Powrót do Leksykonu