traktat z Maastricht

traktat z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) – jest to umowa międzynarodowa podpisana 7 lutego 1992 roku w holenderskim mieście Maastricht.

Inaczej zwany Traktatem o Unii Europejskiej, dokument wszedł w życie 1 listopada 1993 roku, a przed jego przyjęciem 12 krajów członkowskich przeprowadziło referenda. Traktat z Maastricht był w następnych latach kilkukrotnie zmieniany postanowieniami traktatu amsterdamskiego, traktatu nicejskiego i traktatu lizbońskiego. Głównymi postanowieniami umowy było umocnienie spójności gospodarczej i społecznej, wprowadzenie wspólnej waluty euro od 1 stycznia 1999 roku, wspólna polityka zagraniczna, bezpieczeństwa, ustanowienie obywatelstwa Unii Europejskiej, jak i integracja w dziedzinach spraw wewnętrznych oraz wymiaru sprawiedliwości.

Traktat z Maastricht ustanowił UE, która była oparta na trzech filarach: Wspólnocie Europejskiej, EWWiS i Euratomie, wspólnej polityce zagranicznej (jak i w dziedzinie bezpieczeństwa) oraz współpracą policyjną i w sprawach karnych (sądową). Traktat ustanowił także takie organa, jak Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz TSUE. Umowa zawierała także postanowienia dotyczące sposobu realizacji UGW.

« Powrót do Leksykonu