Transakcja spółka z o.o.

Transakcja spółka z o.o. – spółka założona 26 lipca 1988 roku w Warszawie przez koncern RSW Prasa Książka Ruch oraz Akademię Nauk Społecznych przy KC PZPR reprezentowaną przez Jaremę Maciszewskiego. W Radzie Nadzorczej znajdowali się m.in. Marek Siwiec i Jerzy Szmajdziński. Komitet Centralny PZPR wielokrotnie wspierał spółkę dużymi dotacjami pochodzącymi z należnych mu dywidend z RSW Prasa Książka Ruch. Po rozwiązaniu PZPR kontrolę nad spółką sprawowali czołowi politycy SdRP, m.in. Leszek Miller, Marek Siwiec i Jerzy Szmajdziński. Większość dokumentów księgowych oraz rejestrowych spółki zagineła.

Z zachowanych sprawozdań wynika, że spółka zajmowała się m.in. handlem zagranicznym, w tym sprowadzaniem do Polski alkoholu dzięki kontaktom z sowiecką firmą „Sameba” oraz sprowadzaniem z Dalekiego Wschodu sprzętu komputerowego, który następnie re-eksportowany był ze znacznym zyskiem do ZSRS. Zbyt towarów ułatwiały kontakty zarządu firmy z dyrektorami jednostek gospodarki uspołecznionej, takimi jak: Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, GS „Samopomoc Chłopska”. Został też założony szereg spółek-córek, których głównymi współudziałowcami były Komitety Wojewódzkie PZPR. Wśród spółek założonych przez „Transakcję” były w szczególności Bank Inicjatyw Gospodarczych SA i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Polisa SA. Przed zawieszeniem działalności „Transakcja” sprzedała spółce Universal SA za kwotę 1,7 mld starych zł, akcje Banku Inicjatyw Gospodarczych SA, których była właścicielem.

« Powrót do Leksykonu