Universal SA

Universal SA – przedsiębiorstwo powstałe w wyniku prywatyzacji dawnej Centrali Handlu Zagranicznego „Universal” upadłe w 2003 roku. CHZ Universal w czasach PRL był m.in. monopolistą w handlu zagranicznym towarami AGD, choć pośredniczył również w handlu szeregiem innych typów towarów. Universal był pierwszą sprywatyzowaną Centralą Handlu Zagranicznego. Na warszawskiej giełdzie zadebiutował w 1992 roku. W szczytowym okresie swojego rozwoju w latach latach 90. Grupa Kapitałowa Universal SA składała się z ok. 65 podległych przedsiębiorstw. Universal posiadał m.in. większościowe udziały w produkującej prezerwatywy spółce Unimil czy przedsiębiorstwie przetwórstwa owocowo-warzywnego Agro Universal.

Na początku 1991 roku Universal nabył za kwotę 1,7 mld starych zł od Transakcja spółka z o.o. pakiet akcji Banku Inicjatyw Gospodarczych SA. Wcześniej BIG udzielił Universalowi kredytu w wysokości 300 mld starych zł, co stanowiło wówczas 87,1% kapitału własnego spółki. W 1994 roku Universal nabył 20% akcji Polsatu płacąc za nie 300 mld starych złotych. W 1999 roku firma została karnie wykluczona z warszawskiej giełdy. Powodem tej kary było naruszenie obowiązku informacyjnego w sprawach umowy kredytowej z Powszechnym Bankiem Kredytowym, zastawu akcji Polsatu i zaprzestania produkcji w firmie Acanta. Universalem od 1985 roku kierował poszukiwany listem gończym Dariusz Przywieczerski.

« Powrót do Leksykonu