Trockizm

Trockizm – jest to koncepcja polityczno-ideologiczna opracowana i głoszona przez Lwa Trockiego.

Trockizm wykształcił się w ZSRS i był efektem sporu o modus operandi i taktykę partii bolszewickiej, jak i kierunków światowego komunizmu po śmierci Włodzimierza Lenina. Trockizm według samego zamysłu twórcy ideologii miał być odrodzeniem prawdziwego marksizmu postulowanego podczas rewolucji. Zakładał wprowadzenie systemu komunistycznego na drodze rewolucji permanentnej i ostatecznej, która miała docelowo rozlać się na cały świat.

W świetle rozumienia marksizmu trockiści byli uważani za lewicę, często skrajną, która postulowała odrodzenie i wprowadzenie w życie pierwotnych założeń myśli Karola Marksa i Fryderyka Engelsa dopracowanej przez Włodzimierza Lenina. Ruch istniał po śmierci Lwa Trockiego i przechodził różnorakie ewolucje ideologiczne, by w latach 60′ XX wieku powrócić do swoich początkowych założeń.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *