Tykocin

Tykocin – miasto w województwie podlaskim, położne nad rzeką Narwią. Tykocin w ostatnim okresie życia Zygmunta Augusta stał się centrum i siedzibą podlaskich dóbr królewskich. W tykocińskiej twierdzy został umieszczony arsenał Rzeczypospolitej i skarbiec. W 1661 roku Tykocin otrzymał na dziedziczną własność za zasługi dla Rzeczypospolitej Stefan Czarniecki. Odbudował zniszczony w czasie potopu szwedzkiego zamek i umieścił w nim swój osobisty skarbiec.

Po rozbiorach Polski Tykocin znalazł się w granicach Prus. Należał wtedy do rodziny Branickich, która sprzedała miasto rządowi pruskiemu. Miasto wróciło w polskie granice po I wojnie światowej. W Tykocinie zamieszkiwała licznie ludność żydowska, licząca tuż przed II wojną światową 50% populacji.

« Powrót do Leksykonu