Olsztyn

Olsztyn – stolica województwa warmińsko-mazurskiego. W 1440 roku miasto przystąpiło do Związku Pruskiego, skierowanego przeciwko Krzyżakom. Na mocy traktatu pokojowego zawartego w 1466 roku w Toruniu, Olsztyn wraz z całą Warmią przeszedł pod zwierzchnictwo Polski. W czasie wojny w latach 1519-1521, wywołanej przez zakon krzyżacki, administratorem dóbr kapituły warmińskiej był kanonik fromborski Mikołaj Kopernik. Przygotował on skutecznie olsztyński zamek do obrony przed spodziewanym atakiem Krzyżaków. Po rozbiorach Polski Olsztyn znalazł się w zaborze pruskim. W granice polskie powrócił dopiero po II wojnie światowej. W III RP miasto zasłynęło z seksafery w olsztyńskim magistracie.

« Powrót do Leksykonu