Czerkawski Tytus

Tytus Czerkawski – urodzony w 1884 roku w Baniłowie Mołdawskim i zmarły 1969 roku w Pruszkowie, polski działacz społeczny i właściciel ziemski. Absolwent prawa w Wiedniu, w okresie między I, a II wojną światową (lata 30. XX wieku) był Prezesem Polskiej Rady Narodowej w Rumunii oraz Związku Polaków w Rumunii, jak i Związku Stowarzyszeń Polskich w Rumunii. Od 1939 roku senator Królestwa Rumunii, gdzie reprezentował polską mniejszość do czasu aneksji Bukowiny przez Związek Sowiecki (1940 r.).

« Powrót do Leksykonu