UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, unesco w języku łacińskim oznacza „łączę się w jedno”. Jest to organizacja organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

« Powrót do Leksykonu