ROAD

Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (ROAD) – polska partia polityczna działająca w latach 1990–1991, utworzona przez działaczy NSZZ Solidarność. Została założona m.in. przez Zbigniewa Bujaka i Władysława Frasyniuka w odpowiedzi na powstanie Porozumienia Centrum. Wśród przywódców partii byli także Adam Michnik, Jan Lityński i Henryk Wujec. Przystąpili do partii m.in. Jacek Kuroń, Barbara Labuda, Bronisław Geremek i Marek Edelman. W maju 1991 roku ugrupowanie weszło w skład Unii Demokratycznej.

« Powrót do Leksykonu