Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku (UwB) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Białymstoku powstała w 1997 roku wyniku przekształcenia w samodzielną uczelnię Filii Uniwersytetu Warszawskiego założonej w 1968 roku.

Uniwersytet został utworzony ustawą z dnia 19 czerwca 1997 roku. W skład Uniwersytetu wchodzi 9 wydziałów, w tym jeden zagraniczny (w Wilnie). Są to m.in Biologiczno-Chemiczny, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Fizyki, Historyczno-Socjologiczny, Matematyki i Informatyki, Pedagogiki i Psychologii, Prawa,Ekonomiczno-Informatyczny w WilnieUniwersytet współpracuje z instytucjami z kilkudziesięciu państw realizując programy takie jak Socrates-Erasmus i Leonardo da Vinci. W latach 2011-2016 pracownicy UwB zgłosili 25 patentów, w tym jeden europejski.

 

« Powrót do Leksykonu